Haemme joukkoomme rakennusinsinööriä suunnittelu- ja valvontatehtäviin. Kerro kiinnostuksestasi jättämällä CV ja avoin hakemuksesi.

Etsitkö kumppaniksesi ammattilaista huolehtimaan rakennuksen hyvinvoinnista.

Meillä on 15 vuoden ja yli 550 projektin kokemus. Uskomme, että olemme paras vaihtoehto, kun etsit asiantuntijoita. Ota meihin yhteyttä, niin avataan saman tien keskustelu sinun projektistasi.

Jaakko Suvinen

Jaakko Suvinen

Rakennuttaminen ja valvonta

0400 688 401

jaakko.suvinen(ät)innocate.fi

Matias Surakka

Matias Surakka

Suunnittelupalvelut

0400 625 924

matias.surakka(ät)innocate.fi

Tuomo Ijäs

Tuomo Ijäs

Kuntotutkimukset ja AHA-kartoitukset

044 967 0207

tuomo.ijas(ät)innocate.fi

KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET

Tarkista kiinteistön ulkovaipan kunto säännöllisesti

Hyvin tehty julkisivu ja vesikatto kestävät vuosikymmeniä. Vaikkei mitään näkyviä ongelmia olisikaan, rakenteiden kunto kannattaa arvioda tai tutkia määräajoin. Säännöllisillä arvioilla ja mahdollisilla pienillä huoltotoimenpiteillä pidennät rakennuksen ulkovaipan elinkaarta merkittävästi.

Me teemme julkisivujen ja vesikattojen kuntoarvioita sekä kuntotutkimuksia, joissa selvitämme rakenneosien yleiskunnon ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.

JULKISIVUT

Julkisivun kuntoarviossa kartoitamme julkisivun kaikkien osien yleiskunnon rakennetta rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvioraportissa kerrotaan havaitut virheet ja puutteet sekä jatkotoimenpide-ehdotukset. Jatkotoimenpiteenä voi olla jonkin rakenteen kuntotutkimus, havaittujen virheiden ja puutteiden korjaussuositukset tai koko julkisivun uusinnan suunnittelu.

Kuntotutkimuksessa tutkimme tarvittaessa rakenteita rikkovin menetelmin ja tarvittaessa laboratoriotutkimuksin rakenteiden toimivuuden ja koostumuksen. Kuntotutkimusraportissa kerrotaan rakenneosan rakennusfysikaalinen ja tekninen toimivuus. Kuntotutkimusraportissa esitetään lähtötiedot korjaussuunnittelun tueksi.

VESIKATOT

Vesikaton kuntoarviossa kartoitamme vesikatteen, yläpohjarakenteen, sadevesijärjestelmän ja kattoturvatuotteiden yleiskunnon rakennetta rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvioraportissa kerrotaan havaitut virheet ja puutteet sekä jatkotoimenpide-ehdotukset. Jatkotoimenpiteenä voi olla jonkin vesikaton rakenneosan kuntotutkimus, havaittujen virheiden ja puutteiden korjaussuositukset tai koko vesikaton uusinnan suunnittelu.

Kuntotutkimuksessa tutkimme tarvittaessa rakenteita rikkovin menetelmin ennalta määrätyn vesikaton rakenneosan ja sen toimivuuden. Kuntotutkimusraportissa kerrotaan rakenneosan rakennusfysikaalinen ja tekninen toimivuus. Kuntotutkimusraportissa esitetään lähtötiedot korjaussuunnittelun tueksi.

Lähikuva peltikatosta

SUUNNITTELUPALVELUT

Julkisivun hankesuunnittelussa vertaillaan eri korjaustapojen kustannuksia ja ehdotetaan järkevintä korjaustapaa.

Hyvä suunnittelu maksaa itsensä aina takaisin

 • Julkisivun ja vesikaton hankesuunnittelu
 • Julkisivun ja vesikaton korjaussuunnittelu
 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Ilmanvaihdon hankesuunnittelu

HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelu on hyvä tapa selvittää korjausvaihtoehdot ja niiden kustannukset Hankesuunnittelu on oiva työkalu isännöitsijälle, hallitukselle ja yhtiökokoukselle, kun remontti on tulossa ajankohtaiseksi.

Hankesuunnittelun avulla saadaan määritettyä tulevan remontin kokonaisbudjetti. Hankesuunnittelussa selvitetään järkevät korjausvaihtoehdot kustannuksineen sekä selvitetään hankkeen rakennus- tai toimenpidelupatarve.

Julkisivun hankesuunnittelussa vertaillaan eri korjaustapojen kustannuksia ja ehdotetaan järkevintä korjaustapaa.

Vesikaton hankesuunnittelussa lasketaan onko yläpohjan lisälämmöneristäminen taloudellisesti kannattavaa, vertaillaan eri katemateriaalien hyviä ja huonoja puolia ja ehdotetaan järkevintä vesikaton korjaustapaa.

Vaikka korjausrakentamishankkeen kustannukset toteutuvat pääosin rakentamisvaiheessa, ne määräytyvät lähes kokonaan hankesuunnittelussa. Hankesuunnittelun kustannus on murto-osa hankkeen kokonaiskustannuksesta, joten hyvä hankesuunnittelu maksaa itsensä varmasti takaisin!

KORJAUSSUUNNITTELU

Jokaisen korjausrakentamishankkeen korjaussuunnittelu tulisi tehdä huolellisesti. Ammattilaisen tekemät tarkat ja yksityiskohtaiset suunnitelmat antavat hyvät eväät onnistuneelle urakan kilpailutukselle sekä urakan aikataulussa ja budjetissa pysymiselle.

Hyvän suunnittelun tunnusmerkkejä ovat:

 • hyvä korjausrakentamisalan tuntemus
 • huolellinen kohteeseen tutustuminen
 • tarvittavat rakenneavaukset
 • materiaalivaihtoehtojen huolellinen kartoitus
 • neuvottelut tilaajan kanssa toteutusvaihtoehdoista
 • työmenetelmien ja materiaalien hallinta toteutuskelvottomien ratkaisujen välttämiseksi
 • kustannustehokkuus – ei turhia tutkimuksia

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Osa korjausrakentamishankkeista vaatii rakennus- tai toimenpideluvan. Arkkitehtimme vastaa suunnittelun ulkonäköön vaikuttavista tekijöistä ja yhteydenpidosta rakennusvalvontaviranomaisiin. Arkkitehtipalveluumme kuuluu hankkeen arkkitehtisuunnittelu ja rakennus- tai toimenpideluvan hakeminen.

ILMANVAIHDON HANKESUUNNITTELU

Vesikattoremontin yhteydessä voi olla tarvetta päivittää vanhat ilmanvaihtokoneet tai koko ilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihdon hankesuunnittelussa selvitämme järkevimmät korjausvaihtoehdot kustannuksineen. Ilmanvaihdon hankesuunnittelun lisäksi teemme myös ilmanvaihtosuunnitelmia.

Kuva työtilanteesta toimistolla

RAKENNUTTAMINEN

Parhaat tekijät ja oikea hinta löytyvät ammattitaitoisella rakennuttamisella

Rakennuttamalla oikein saadaan hanke vietyä ammattitaitoisesti alusta loppuun. Vuosikymmenten rakennusalan kokemuksen myötä meillä on selkeä ja vankka käsitys erilaisten korjausurakoiden hinnoittelusta, kattoalan osaajista sekä korjaustoimenpiteiden oikeasta ajankohdasta. Tämän vuoksi huolehdimme hyvin usein asiakkaidemme puolesta koko korjausurakan rakennuttamisesta. Vain pyytämällä tarjoukset luotettavilta toimijoilta voimme taata oikean hinnan urakalle.

Korjausurakan hinta on vain yksi valintaperuste urakoitsijaa valittaessa. Yrityksen luotettavuus, työntekijöiden osaamistaso sekä työnjohdon kokemus ja vastuullisuus vaikuttavat aina lopulliseen valintaan.

Hoidamme kilpailutuksen yleensä suunnittelun yhteydessä kuitenkin niin, että urakoitsijat lähettävät tarjouksensa suoraan työn tilaajalle. Teemme tarkan tarjousvertailun ja urakkaneuvotteluihin kutsuttavat urakoitsijat valitsemme yhdessä asiakkaamme kanssa.

Rakennuttaminen sisältää:

 • Hankkeen lähtötietojen selvittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa
 • Rakennus- tai toimenpidelupatarpeen selvittäminen
 • Rakennus- tai toimenpideluvan hakeminen
 • Urakkaohjelman, työturvallisuusliitteen ja tarjouspyynnön laatimisen
 • Tarjouksien vertailu
 • Urakkaneuvottelut
 • Urakkasopimusten laadinta
 • Hankeen esittely tilaajalle esim. yhtiökokouksessa
 • Aloituskokouksen, työmaakokousten ja vastaanottokokouksen järjestäminen
Kuva toimistolta, jossa mies hymyilee

VALVONTA

Kiitos hyvästä työstä kuuluu myös hyvälle valvojalle

Hyvin tehty julkisivu- tai kattoremontti edellyttää huolellisen suunnittelun ja tehokkaan rakennuttamisen lisäksi työn ammattitaitoista valvontaa. Puutteellinen valvonta voi tulla tilaajalle kalliiksi.

Kun valitset meidät valvojaksi, voit luottaa ammattitaitoomme urakan jokaisessa työvaiheessa. Rakennusvaiheessa käymme työmaalla riittävän usein ja raportoimme havainnot valokuvallisilla valvontaraporteilla lähes reaaliajassa. Me huolehdimme siitä, että urakka sujuu sovitusti ja mahdolliset työvirheet saadaan korjattua jo urakan aikana.

Kuva kahdesta miehestä työn ääressä toimistolla